Trust Members

Trust MembersName Designation Contact No
Dr. Vivek Yashvant Bhide Chief Trusty 9422051503
Mr. Nilesh Shreekrishna Kolhtakar Treasurer 9423805262
Pof. Vinayak Tukaram Raut Secretary 9423291028
Dr. Shreeram Vishvanath Kelkar Trustee 9421233708
Mr. Amit Prabhakar Mehendale Trustee 9422432776
Mr. Vidyadhar Vasudev Shendye Trustee 9422595565
V.M.Shreehari Janardan Ranade Trustee 9421137784