Trust Members

Trust MembersName Designation
Dr. Vivek Yashvant Bhide Chief Trusty
Mr. Nilesh Shreekrishna Kolhtakar Treasurer
Pof. Vinayak Tukaram Raut Secretary
Dr. Shreeram Vishvanath Kelkar Trustee
Mr. Amit Prabhakar Mehendale Trustee
Mr. Vidyadhar Vasudev Shendye Trustee
V.M.Shreehari Janardan Ranade Trustee