पाहण्यासारखी स्थळे

येथे आल्यावर आपण काय पहाल१) गणपती व गणपती मूर्ती

२) स्वयंभू गणपतीचे भव्य मंदिर

३) प्रदक्षिणा मार्गावरील शुंडास्थान व शेंबेकरांचा मठ

४) स्वच्छ व शांत समुद्रकिनारा

५) भिडे समाधी

६) महाद्वार व उंदीर

७) ग्रामदेवता चंडिका मंदिर